LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k § 4 ods. 3
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
26. K § 4 ods. 3 – Navrhujeme zosúladiť rozsah informácií, ktoré je povinný prokurátor poskytnúť obeti pri prvom kontakte s ustanovením § 4 ods. 2 návrhu zákona. Uvedené zosúladenie navrhujeme z dôvodu, že k prvotnému kontaktu s obeťou môže dôjsť aj v prípade, ak sa obeť obráti priamo na prokurátora, pričom obeť by mala pri prvom kontakte dostávať rovnaké informácie.