LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III bodu 4
Dátum vytvorenia: 01.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 46 ods. 8 písm. a) a b) odporúčame slovo „prepustený“ nahradiť slovom „prepustení“.
Rovnakú úpravu odporúčame vykonať aj v § 139 ods. 1 písm. a) a b).