LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III úvodnej vete
Dátum vytvorenia: 01.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete odporúčame uviesť aj zákon č. 152/2017 Z. z., ktorý v čl. VI. novelizoval Trestný poriadok.