LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I § 29
Dátum vytvorenia: 01.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 29 ods. 2 odporúčame na konci úvodnej vety pripojiť slová „akreditovaný subjekt“ a následne tieto slová vypustiť v písmenách  a) až c).