LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 443. Pripomienka k čl. II – § 60 ods. 7
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prípade uloženia trestu prepadnutia veci sa situácia navrhuje riešiť obdobne ako pri prepadnutí majetku

Navrhovaná úprava má uspokojiť nárok na náhradu škody, čo je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 60 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie : 

„(7) Ustanovenie § 59 ods. 5 sa použije obdobne.“.