LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 442. Pripomienka k čl. II – § 60 ods. 6 písm. a)
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Reakcia na § 60 ods. 7

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 60 sa ods. 6 písm. a) vypúšťa. Doterajšie písmeno b) a c) sa označuje ako písmeno a) a b).