LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 439. Za čl. V sa vkladá nový čl. VI – nový § 265a OBZ
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Doplnenie Obchodného zákonníka.

Je veľa prípadov, kedy „šikovný“ podnikateľ s nechá vyplatiť zálohu na vykonanie diela, avšak dielo nevykoná ani nevráti peniaze. Pred orgánmi činným v trestnom konaní sa bráni tým, že peniaze použil na úhradu iných dlhov. Úmysel niekoho podviesť sa nedá preukázať. Preto je trestné konanie zastavené. Je nemysliteľné, aby právny poriadok umožňoval takéto konanie. 

Navrhovaná úprava má zabezpečiť hrozbu pre nepoctivých podnikateľov, aby upustili od podvodného konania, čím je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý znie:

㤠265a

 Poskytnutá platba pred dodaním predmetu zmluvy sa môže použiť výlučne len v súvislosti s týmto predmetom zmluvy.“.