LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 434. Pripomienka k čl. III – § 307 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V rámci ochrany obetí trestných činov sa navrhuje, aby im bola priznaná možnosť opravných prostriedkov aj proti rozhodnutiam o vine a treste. Nie je totiž žiadneho racionálneho odôvodnenia prečo by takého oprávnenie poškodený nemohol mať. Predsa vždy rozhoduje nestranný a nezávislý súd.

Navrhovaná úprava má rozšíriť práva poškodeného, čím je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 307 ods. 1 písm. c) sa za slovo „výroku“ vkladajú slová „o vine, uložení trestu a“.