LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 433. Pripomienka k čl. III – § 247 ods. 1
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Termín hlavného pojednávania určí predseda senátu tak, aby obžalovaný od doručenia predvolania, prokurátor a obhajca od upovedomenia mali lehotu aspoň päť pracovných dní. Avšak ak obhajca zastupuje viacerých páchateľov trestných činov vo viacerých konaniach, môže sa stať, že hladné pojednávanie je nutné odročiť, nakoľko na ten istý termín bolo určených viacero pojednávaní. Preto je potrebné, aby sa pred určením hlavného pojednávania preverovala táto skutočnosť.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 247 ods. 1 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie : „Termín hlavného pojednávania určí predseda senátu podľa súdneho manažmentu tak, aby sa ho predvolaní mohli zúčastniť.“.