LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 431. Pripomienka k čl. III – § 196 ods. 2
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Prokurátor alebo policajt môže vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin. Avšak pre urýchlenie konania je potrebné, aby bolo možné vypočuť aj inú osobu, ktorá by mohla bližšie doplniť trestné oznámenie.

Navrhovaná úprava má zvýšiť pravdepodobnosť objasnenia spáchania trestného činu, čím je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 196 ods. 2 v druhej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a slová „na doplnenie trestného oznámenia možno výnimočne vypočuť aj inú osobu.“.