LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 21 ods. 1
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame ustanovenie preformulovať tak, aby vznik povinnosti obete násilného trestného činu vrátiť ministerstvu finančné prostriedky bola viazaná na uplatnenie práva štátom. V navrhovanom znení sa ustanovenie povinnosti míňa účelu.