LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 11 ods. 3
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vypustiť slovo „ale“.

Súčasne odporúčame zvážiť, aby aj obeť trestného činu sexuálneho zneužívania mala nárok na odškodnenie aj v prípade, ak dôjde k oslobodeniu obžalovaného spod obžaloby alebo k zastaveniu trestného stíhania z dôvodu, že obžalovaný alebo obvinený pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedný. Absencia trestnej zodpovednosti z dôvodu veku neznamená, že v objektívnej realite sa skutok nestal, pričom v rámci tohto skutku sa fyzická osoba stlala obeťou násilného trestného činu.