LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 27 ods. 1 písm. a) - znenie písmena a) odporúčame upraviť takto:
„a) označenie akreditovanej osoby v rozsahu podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c),“ vzhľadom na náš návrh vložiť nové písmená b) a c) v §25 ods.1.