LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k časti B
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K časti (B) do tabuľky č. 5 je potrebné prepočítať tabuľku, konkrétne riadok „Investičná pomoc“, stĺpec „Spolu“.