LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že výdavky na investičný projekt sú rozpočtovo zabezpečené v kapitole MH SR a z materiálu nevyplýva rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Pokiaľ bude schválená podpora na investičné projekty, ktoré boli predložené na posúdenie na MF SR, v kapitole MH SR na roky 2018 a 2019 nie je rozpočtovaná dostatočná suma finančných prostriedkov na financovanie tohto projektu. Na základe uvedeného nesúhlasíme s predložením materiálu na rokovanie vlády.