LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
 Príloha č. 4 - Analýza sociálnych vplyvov 
- v časti 4.1 kvantifikácia je potrebné opraviť uvedenú sumu (696 eur) na sumu 668 eur, ktorá zodpovedá celkovej cene práce 903,13 eur.
Odôvodnenie
Technická pripomienka