LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
 (B) Stručná charakteristika investičného zámeru
- str. 3, tab. č. 6. Plánovaný počet vytvorených pracovných miest v čase– nie je zrejmá potreba vytvorenia desiatich nových pracovných miest v roku 2020, nakoľko plná plánovaná kapacita výroby sa má dosiahnuť v roku 2018.