LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: Tabuľka č. 5
Dátum vytvorenia: 07.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
NBS navrhuje opraviť vo vlastnom materiáli v Tab.č. 5 „Zdroje financovania investičného zámeru“ v riadku Investičnú pomoc, stĺpec SPOLU hodnotu 660 000 (Eur) na 910 319 (Eur).