LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05640/2017-4220-04643
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/54
Dátum začiatku MPK: 31.01.2017
Dátum konca MPK: 13.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)