LP/2017/536 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma pre prírodný liečivý zdroj Červený kláštor.
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Správne právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S10606-OL-2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/536
Dátum začiatku MPK: 06.07.2017
Dátum konca MPK: 26.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.07.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)