LP/2017/53 Akčný plán pre jednotný digitálny trh – Príležitosť pre Slovensko na roky 2017 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 000613/2016 – 154
Podnet: vlastná inicitíva
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/53
Dátum začiatku MPK: 30.01.2017
Dátum konca MPK: 10.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)