LP/2017/495 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 14891/2017-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/495
Dátum začiatku MPK: 27.06.2017
Dátum konca MPK: 18.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 18.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.07.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)