LP/2017/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva
Legislatívna oblasť: Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/006402/2017-77
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/464
Dátum začiatku MPK: 20.06.2017
Dátum konca MPK: 11.07.2017
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.06.2017
Ukončenie štádia: 20.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)