LP/2017/460 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z .... 2017 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 12887/2017 -M_OPVA
Podnet: § 65a ods.3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z.z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/460
Dátum začiatku MPK: 22.06.2017
Dátum konca MPK: 13.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 08.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 13.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 24.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 24.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 24.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 24.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018