LP/2017/459 Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 21406/2017-2062-27613
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/459
Dátum začiatku MPK: 16.06.2017
Dátum konca MPK: 07.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.07.2017
Ukončenie štádia: 10.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.07.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)