LP/2017/44 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Oznámenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 5442/2017-M_OPV
Podnet: § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/44

Štádia procesu

Zaevidovanie materiálu
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: