LP/2017/430 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 363/2017-100
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť v termíne implementácie nariadenia EÚ
Posledná zmena: 07.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/430
Dátum začiatku MPK: 05.06.2017
Dátum konca MPK: 13.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Začiatok štádia: 23.06.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: