LP/2017/412 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 06.06.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 2 v druhom stĺpci v názvoch návrhov aproximačných nariadení vlády SR s poradovým číslom 2 a 3 na konci odporúčame pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“.