LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/020754/2016-61
Podnet: transpozícia smernice 2014/65/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/4
Dátum začiatku MPK: 04.01.2017
Dátum konca MPK: 25.01.2017
Novelizované predpisy: 566/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

747/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

186/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia: 03.01.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)