LP/2017/38 Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2. polroku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2284-4241/2017/OKPK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe bodu B.7. uznesenia vlády SR č. 701 zo dňa 16. decembra 2015 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/38

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)