LP/2017/37 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-016-383
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/37
Dátum začiatku MPK: 26.01.2017
Dátum konca MPK: 16.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: