LP/2017/356 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/7890/2017-74
Podnet: uznesenie vlády SR č. 380 z 8. júla 2015
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/356
Dátum začiatku MPK: 18.05.2017
Dátum konca MPK: 07.06.2017
Novelizované predpisy: 431/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Začiatok štádia: 11.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)