LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 07.06.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 3 odporúčam doplniť označenie prílohy č. 2 a čl. II zosúladiť s bodom 64.1 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR.