LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKU (Slovenská komora učiteľov)
Pripomienka k: Čl. II
Dátum vytvorenia: 07.06.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Slovenská komora učiteľov nesúhlasí s návrhom účinnosti nariadenia vlády v článku I. v bode 3 k 1.9.2018. Pre potreby praxe navrhuje zavedenie jeho účinnosti od 1. septembra 2017.