LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. II
Dátum vytvorenia: 07.06.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V čl. II návrhu slovo „článku“ nahradiť skratkou „čl.“.

Odôvodnenie: Bod  64.1. prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.