LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K bodu 3. návrhu
Dátum vytvorenia: 06.06.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vítame navrhovaný systém koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva, ale navrhujeme ponechať súčasný stav intervalu zníženého úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu v základnej škole a v strednej škole nasledovne: Súčasný stav: počet žiakov (znížený úväzok - počet hodín): do 300 žiakov (1 - 2 hod.); 301 - 600 žiakov (2 - 3 hod.); 601 a viac žiakov (3 - 4 hod.). Návrh (Návrh koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva): počet žiakov (znížený úväzok - počet hodín): do 200 žiakov (2 hod.); 201 - 400 žiakov (3 hod.); 401 - 600 žiakov (4 hod.); 601 a viac žiakov (5 hod.). Návrh (Klub 500): počet žiakov (znížený úväzok - počet hodín): do 200 žiakov (1 - 2 hod.); 201 - 400 žiakov (2 - 3 hod.); 401 - 600 žiakov (3 - 4 hod.); 601 a viac žiakov (4 - 5 hod.).