LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: čl. II
Dátum vytvorenia: 06.06.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Z hľadiska legislatívnej techniky odporúčame v čl. II slová „článku I.“ nahradiť slovami „čl. I.“ podľa bodu 54 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.