LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: § 33 ods. 1
Dátum vytvorenia: 06.06.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na to, že z návrhu vyplýva nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy, odporúčame v zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uviesť v materiáli spôsob financovania zvýšených výdavkov.