LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. 1, bod 3
Dátum vytvorenia: 06.06.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Pred nadpis prílohy odporúčame vložiť slová "Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.

Legislatívno technická pripomienka podľa bodu 15 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR