LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AVP (Asociácia výchovných poradcov)
Pripomienka k: Čl. II
Dátum vytvorenia: 06.06.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Asociácia výchovných poradcov nesúhlasí s návrhom účinnosti nariadenia vlády v článku I. v bode 3 k 1.9.2018.

Odôvodnenie:
Posun účinnosti tretieho bodu článku I. o rok spôsobí ponechanie ďalších viac ako 40 000 budúcich deviatakov hlavne na svojvôľu pri výbere strednej školy, čím hrozí prehlbovanie krízy pracovného trhu v dôsledku nesprávneho, nevhodného výberu odboru stredoškolského a vysokoškolského štúdia.  

Návrh:
„Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť  1. septembra 2017.“