LP/2017/345 Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Celému materiálu
Dátum vytvorenia: 23.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok