LP/2017/345 Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K bodu 2.3.4
Dátum vytvorenia: 22.05.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 2.3.4 požadujeme konkretizovať spoluprácu MPRV SR s ostatnými orgánmi štátnej správy a podnikateľským sektorom v oblasti exportu agropotravinárskych komodít, ako so zameraním na zmenu teritoriálnej štruktúry obchodu tak aj so zameraním na komoditnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. 

Odôvodnenie: Požiadavku na doplnenie predkladáme z dôvodu jasnejšieho vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016 v oblasti zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Doplnením informácie docielime konkretizovanie vety uvedenej na str. 32: „Snahou ministerstva okrem iného .... „.