LP/2017/345 Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: doložka vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 19.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Berieme na vedomie, že predložený materiál nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.