LP/2017/345 Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 19718/2017-3110-20172
Podnet: Na základe bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 219/2016
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/345
Dátum začiatku MPK: 10.05.2017
Dátum konca MPK: 23.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 09.05.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 23.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 29.05.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)