LP/2017/342 Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K bodu 2.5. koncepcie „Užívanie poľovných revírov“ v časti koncepčné zámery
Dátum vytvorenia: 22.05.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby jedným z koncepčných zámerov v bode 2.5 bolo aj stanovenie  minimálnej požiadavky na personálnu disponibilitu, to znamená určenie maximálnej výmery poľ. revíru na jedného člena, je potrebné ustanoviť výmeru na 50 ha pripadajúcu na jedného aktívneho člena. 


Odôvodnenie:
Pri vytrácaní tzv. ľudového poľovníctva badať hlavne u solventnejších užívateľoch poľ. revírov tendenciu vlastniť resp. obhospodarovať čím väčšiu plochu s čím menej aktívnymi poľovníkmi. Takéto revíry sú najviac problémovými, pokiaľ ide o množstvo zveri – malá skupina ľudí nestíha plniť plány lovu a chovu a vysoké stavy zveri im maximálne vyhovujú, pretože komfort samotného lovu je oveľa vyšší a časovo menej náročný. Eliminácia nových členov je vo vysokých vstupných a ročných poplatkoch.