LP/2017/342 Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K predkladacej správe (4. odsek)
Dátum vytvorenia: 22.05.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame  koncepciu v rámci MPK prerokovať s MŽP SR tak, aby bol aj reálne uplatnený súlad so záujmami ochrany prírody a krajiny.

Odôvodnenie:

Hoci je v dokumente uvedené, že koncepcia je v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny, nebola pripravovaná v spolupráci s MŽP SR resp. inými inštitúciami v oblasti ochrany prírody a krajiny a z tohto dôvodu sú v predloženej Koncepcii časti v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny, resp. nie sú, alebo sú nedostatočne riešené problémy vznikajúce v súvislosti s výkonom práva poľovníctva (konkretizované nižšie). Z tohto dôvodu žiadame materiál v rámci MPK  prerokovať  s MŽP SR tak, aby bol aj reálne uplatnený súlad so záujmami ochrany prírody a krajiny.