LP/2017/337 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/009954/2017-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/337
Dátum začiatku MPK: 15.05.2017
Dátum konca MPK: 02.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2017
Ukončenie štádia: 02.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.06.2017
Ukončenie štádia: 08.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)