LP/2017/330 Analýza dopadov vtáčej chrípky na Slovensku s vyčíslením nákladov na jej likvidáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 255/2017-100
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/330
Dátum začiatku MPK: 04.05.2017
Dátum konca MPK: 18.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)