LP/2017/326 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Minebea Slovakia s.r.o., IČO: 50 600 737, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Košice

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10445/2017-4220-20401
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/326
Dátum začiatku MPK: 10.05.2017
Dátum konca MPK: 23.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 23.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 02.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)