LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 16.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 8 (strana 16) navrhujeme v šiestom odseku „písmeno h)“ nahradiť  „ písm. h)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.